top of page
Over ons: Our Team

CAT - COLLECTIEF ALTERNATIEVE THERAPEUTEN

Het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) is een jonge beroepsorganisatie en belangenbehartiger voor alternatieve zorgverleners en alternatieve opleiders in Nederland. Het CAT is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met circa 4500 aangesloten therapeuten en 150 aangesloten opleiders is CAT een snelgroeiende organisatie die zich inzet voor de professionalisering en kwaliteit van de alternatieve, aanvullende en/of complementaire zorg.  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is hierbij leidraad. Deze wet is in Nederland in 2017 van kracht geworden. Dit houdt in dat alternatieve zorg sindsdien voor het eerst erkend wordt door de Nederlandse overheid; een grote stap voorwaarts voor de alternatieve sector. De WKKGZ eist een aantal dingen van de alternatieve sector die eerder niet aan de orde waren. De wet verplicht de therapeut aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie, zodat cliënten de mogelijkheid hebben kostenvrij een klacht in te dienen.  

Ik ben lid van deze beroepsorganisatie die mij screent, certificeert en de kwaliteit garandeert aan mijn klanten. 

GAT-Geschillencommissie

GAT - GESCHILLENINSTANTIE ALTERNATIEVE THERAPEUTEN

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-WKKGZ klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Het GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie. Als CAT–therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Ik streef altijd ernaar goede zorg te verlenen. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kun je contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Klik hier voor de klachtenprocedure.

bottom of page